Produženje garancije

Naši proizvodi imaju garanciju od 1 - 3 godine (12 do 36 meseci).

Za proizvode na koje se ne može produžiti 12 ili 36-mesečna garancija, nudimo vam mogućnost da izaberete i kupite dodatnu garanciju izvan garantnog perioda, do 3 godine. Na ovaj način, zaštitite se od mogućih oštećenja materijala ili grešaka do kojih je došlo prilikom proizvodnog procesa. U trenutku produženja garancije, troškovi rezervnih delova i vremena popravke proizvoda, nakon donošenja originalne fakture, snosi naša kompanija. 

Serijski broj proizvoda ili druga oznaka proizvoda je važna informacija, jer na osnovu te produkt možete prodati dalje ili ga pokloniti, a da pri tom produkt ne gubi garanciju.

Donja tabela ne navodi pojedinačne cene, već cenovne kategorije, takođe ne navodi pojedinačne prozvode već grupe proizvoda. Ukoliko niste sigurni kojoj grupi pripada vaš proizvod, obratite se administratoru. Ukoliko proizvod koji želite da kupite nije ni u jednoj od navedenih grupa, ili ne možete da pronađete grupu proizvoda u tabeli, sa cenom koju vaš proizvod ima, onda nažalost nije moguće kupiti garanciju.  

Nudimo vam 3-godišnju produženu garanciju po ceni prikazanoj u tabeli. Kupovina garancije je moguća samo prilikom kupovine proizvoda - kasnija kupovina nije moguća.

Cena se kreće od 250 EUR - 3.000 EUR sa uključenim 22% PDV
  Cena u EUR
sa 22% PDV
do 300 od 301
do 500
od 501
do 750
od 751
do 1000
od 1001
do 1500
od 1501
do 2000
od 2001
do 2500
3 godine Premijski razred P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Cena 29,99 39,99 49,99 59,99 79,99 99,99 129,99

 

Opšti uslovi za davanje garancije:


Garancija važi samo kada je proizvod predat uz originalnu fakturu sa unetim informacijama o proizvodu.

o    Produženje garancije odnosi se na stanje proizvoda u trenutku kupovine. 

o    Prijavljena šteta, bez tačnog opisa kada, kako i gde je šteta nastala, nije pokrivena, sve dok ne postoji potpuno pismeno objašnjenje nastale štete.

o    Garancije za delove proizvoda i za celokupne proizvode imaju prvenstvo.

o    Garancije proivoda se primenjuju kao primarne garancije, kao i bilo koje druge garancije ili ugovorne obaveze trećih lica

o    Ogrebotine i slična oštećenja na proizvodu, koje ne utiču na tehničke performanse, neće se smatrati popavkom garancije.

o    Oštećenja softvera, operativnih sistema, kao i programa, nije pokrivena. 

o    Vlasnici proizvoda ili njihovi punomoćnici snose odgovornost za programe, baze podataka i njihov rad. 

o    Garancija ne pokriva potrošni materijal, baterije, akumulatore, tonere, osigurače, mastila, zavojnice, sijalice i slično. 

o    Šteta koja se prijavi, ali oštećeni proizvod nije moguće doneti ili štetu dokazati, nije pokrivena. 

o    Šteta usled uobičajenog habanja i postepenog smanjenja kvaliteta rada proizvoda nije uključena u garantni popravak. 

o    Šteta nastala kao rezultat pokušaja popravki ili intervencija trećih lica bez odobrenja, nije pokrivena.

o    Šteta uzrokovana nepažnjom ili od strane trećeg lica, nije pokrivena. 

o    Za svoj rad odgovorni su stručnjaci, koji izvode radove kao što su nabavka, ugradnja, nadogradnja i slično.

o    U slučaju oštečenja, ostala osiguranja se prvo naplaćuju (npr. ukoliko je stan osiguran i dođe do požara, poplave i oštećen je računar, šteta se naplaćuje od osiguranja).

o   Zahtevi za naknadu štete za gubitak baze podataka i softvera ne mogu se pozivati na navede uzroke štete. Slično tome, nema povrata troškova popravke zbog popravke vezano za viruse, nekompatibilnosti komponenti, spašavanja podataka i slično. 

POZOR: Produžena garancija ne važi ukoliko isporučite proizvod na uobičajeni servis gde se proizvod otvara, ponovo kapsulira toplotnom pastom visokog kvaliteta, optimizuje rad ventilatora i čisti sve viruse i aplikacije na zahtev korisnika. Svi proizvodi koji imaju produženu garanciju moraju biti isporučeni na servis 13 i 25 meseci od datuma kupovine. Naknada za uslugu iznosi 20 EUR sa PDV-om. Prilikom uvažavanja garancije, potrebno je priložiti račun proizvoda i servisa. 

Copyright © 2023 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava zadržana.