Politika privatnosti

U kompaniji BITSET d.o.o. brinemo o zaštiti vaših podataka. Obrađujemo ih u skladu sa važećim zakonima i na taj način nudimo bezbrižno korisničko iskustvo. 

Ova izjava o privatnosti podataka se odnosi na web stranu BITSET d.o.o, sa kojom želimo da vas informišemo o politici privatnosti i opcijama koje su vam dostupne, vezane za način prikupljenja i korišćenja podataka. Korišćenjem sajta pristajete na metode korišćenja opisane u ovoj izjavi. 

Menadžer

Budući da poštujemo vašu privatnost, obavezujemo se da pažljivo zaštitimo sve lične podatke koje smo dobili od vas i nećemo ih, bez vašeg pristanka, proslediti drugim licima ili ih koristiti u druge svrhe, osim onih na koje ste izričito pristali. 

Podaci o menadžeru:

BITSET d.o.o.
Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

Poreski broj: SI83318356
Identifikacioni broj: 3862283000
Telefon: 051 649 600
E-pošta: info@bitset.si

Svrha, obim i upotreba ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje se direkno ili indirektno odnose na vas ili se mogu klasifikovati kao takvi. 

Podaci koje obrađujemo: 

 • osnovni kontakt podaci za identifikaciju pojedinca (ime, prezime, broj telefona, e-mail)
 • podaci, koji su nam potrebni za zaključivanje ponude i dostavu naručene robe ( podaci o plaćanju, faktura,adresa,reklamacije,garancije i ostale, sa kupovinom povezane, komunikacije)
 • informacije koje ste ostavili prilikom pristanka za obaveštavanje putem email-a (cenovnici, e-novosti, obaveštenje o akcijama, popustima i novostima)
  U svakom trenutku možete promeniti svoje podatke ili otkazati pristanak.
 • podaci o upotrebi i odgovoru na našem sajtu i e-novostima

Čuvanje ličnih podataka

Lične podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu zaključivanje prodaje, održavanja kontakta sa partnerima, pripreme i prosleđivanja ponude i cenovnika, odgovaranja na upite, informisanja tržišta putem e-maila, promovisanja prodaje, profilisanja partnera radi prilagođavanja sadržaja i ponude u elektronskoj pošti. 

Takođe, obrađujemo podatke za omogućavanje registracije na našem sajtu, vođenje evidencije o registrovanim partnerima, kao i statističku analizu prodaje naših proizvoda i korišćenja našeg sajta. 

Lične podatke čuvamo od kada se registrujete kao korisnik na našem sajtu, do prekida saglasnosti za pružanje ličnih podataka. Pružanje saglasnosti za čuvanje i obradu podataka je dobrovoljno. 

Budući da cenimo poverenje koje ste nam ukazali, deleći sa nama vaše lične podatke, nećemo ih proslediti nikome izvan kompanije BITSET d.o.o, ko bi vaše podatke zloupotrebio. 

Vašim podacima upravljaju sledeća odeljenja:

 • prodaja
 • računovodstvo
 • logistika i servis
 • dostavne službe (npr. za dostavu i preuzimanje vaših pošiljki)

Službe obrađuju vaše podatke isključivo u kontekstu naših uputstava ii ne smeju ih koristiti za sopstvene namere niti ih iznositi izvan EU.

Prava korisnika:

Od nas možete u bilo kom trenutku tražiti: 

 • uvid u lične podatke koje ste nam dali,
 • ispravku, ažuriranje, kopiranje vaših podataka
 • potvrdu i detalje obrade vaših podataka
 • potpuno brisanje vaših podataka
 • poništavanje pristanka saglasnosti za obradu i čuvanje podataka


Ukoliko smatrate da smo prekršili bilo koje pravo za zaštitu podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti žalbu nadzornom organu - Povereniku za informacije Republike Slovenije.

Ako vam je potrebno više informacija, imate pitanje vezano za zaštitu podataka, ili nam želite poslati poruku o upitu ili brisanju vaših podataka, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme putem email-a : info@bitset.si.

 

Copyright © 2023 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava zadržana.