Opšti uslovi

CENOVNIK

Cenovnik predstavlja osnovnu informaciju, sa kojim obaveštavamo svoje partnere o ponudi, ceni i osnovnim specifikacijama robe. Cene su u EUR. Zadržavamo pravo da promenimo cene bez prethodnog obaveštenja. Posebne ponude važe do isteka zaliha! Greške nisu isključene! Cenovnici se šalju putem email-a u Microsoft Excel formatu, a dostupni su i preko web stranice dostupne preko dodeljene lozinke. 

WEB STRANA i B2B

Putem naše web stranice www.bitset.si našim ugovornim partnerima omogućavamo pristup cenovnicima, specifikacijama i zalihama našeg prodajnog programa, koristeći lozinku i B2B portal. B2B portal daje partneru mogućnost da naruči artikle, izvrši rezervaciju, proveri raspoloživost i trenutne cene, kao i da dobije informacije o svojoj nepristigloj robi. Prosleđivanje vaših lozinki vanugovornim partnerima može dovesti do raskida ugovora i prekida poslovne saradnje između kupca i kompanije BITSET.

PORUDŽBINE

Predračun šaljemo u zavisnosti od želje kupca, putem email-a ili pošte. Rok važenja ponude je 48h. Partner može dogovoriti rezervaciju robe sa prodavcem ili putem B2B - rezervacija važi najviše 48h. Ukoliko kupac ne potvrdi porudžbinu, rezervacija se briše automatski nakon dva dana. Porudžbine, koje se odnose na našu ponudu, prihvatamo putem email-a, pošte ili online trgovine B2B.

DOSTAVA ROBE

U trenutku izdavanja robe, izdajemo otpremnicu. Kupac potvrđuje prijem robe potpisivanjem otpremnice. Za porudžbine veće od 250 EUR + PDV organizujemo isporuku o vlastitom trošku, putem servisa dostave Pošte Slovenije ili vlastite kurirske službe. Za male poružbine, moguće je preuzimanje robe u skladištu, ili slanje robe o trošku kupca, preko dostave koju je on izabrao i platio. Dostavna služba preuzima robu svaki dan do 15 sati. Radno vreme skladišta je od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova. Prilikom isporuke robe putem dostavnih službi, kupac potpisivanjem otpremnice potvrđuje isporuku robe prema priloženoj otpremnici. Žalbe u vezi sa isporučenom robom primaju se elektronskom poštom u roku od 8 dana od datuma na otpremnici.

USLOVI PLAĆANJA

U slučaju kad klijent nema odloženo plaćanje, roba se plaća prema fakturi, najmanje 1 (jedan) radni dan pre isporuke robe. Na osnovu otpremnice, istovremeno se izdaje i račun, koji se šalje narednog dana poštom ili u digitalnom obliku. Valuta plaćanja je važeća do dogovorenog limita. Ukoliko kupac prekorači dozvoljeni limit, obavezuje se da će dobiti mogućnost odloženog plaćanja, za otplatu obaveza koje prelaze limit. Odloženo plaćanje se utvrđuje na osnovu ostvarenog godišnjeg prometa u prethodnoj godini, plana za tekuću godinu, perioda saradnje, veličine porudžbine ili prethodnog dogovota na osnovu značaja porudžbine. U pojedinim slučajevima, za plaćanje unapred je moguće dobiti dodatni popust. 

OSIGURANJE PLAĆANJA I KAMATA

U slučaju odloženog plaćanja, kupac mora dostaviti praznu menicu ili zadužnicu potpisanu od strane vlasnika kompanije, direktora ili banke, uz odgovarajuću meničnu izjavu koju je dostavio BITSET. Ako za kupca važi plaćanje unapred, onda menica ili zadužnica nije potrebna. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, zadržavamo pravo na naplatu zakonske kamate. Kupljena oprema ostaje u vlasništvu kompanije BITSET d.o.o sve do konačne uplate (uključujući sve kamate i troškove).

VRAĆANJE ROBE

Postupak se može izvesti ukoliko su ispunjeni svi uslovi : 

Proizvod se mora vratiti u originalnom pakovanju, bez oštećenja, ogrebotina ili udubljenja, sa svom pratećom opremom koje je bila uz proizvod u trenutku kupovine. Prilikom vraćanja uređaja obavezno priložiti dokaz o kupovini (fakturu) i vraćanju robe (zapisnik). Rok za prijavu oštećenja, ogrebotine ili udubljenja za laptopove je 3 dana od dana preuzimanja. Po isteku tri dana, kupac potvrđuje, da laptop iz novog-redovnog i renew-refurbished programa nema fizičkih oštećenja, vidljivih ogrebotina ili udubljenja. Novac neće biti vraćen u celosti ukoliko se proizvod ne vrati u istom stanju kakav je bio u trenutku kupovine. 

Pre vraćanja robe, molimo vas da nas obavestite, kako bismo naručili kurirsku službu, koja će proizvod preuzeti sa vaše adrese. 

COOKIES - za potrebe web strane koristimo sledeće kolačiće : 

a.) Session cookie
Neophodni za rad sistema, uređivanje i prikazivanje sadržaja. Osiguravaju ispravan prijem elektronskih poruka i sadržaja na web strani. Brišu se kada korisnik napusti sajt. 

b.) Shopping cart cookies
Koristeći njih, čuvamo sadržaj korpe za kupovinu, čak i ukoliko zatvorite pretraživač. Sadržaj korpe nije vidljiv u samom cookie-u.

c.) Cookies za pamćenje korisnikovih preferencija
Koristimo kolačiće za pamćenje korisničkih postavki, kao što su informacije o prihvatanju ili odbijanju kolačića.

d.) Google Analytics cookies

Uz pomoć njih beležimo statistiku posetilaca. Ovi kolačići ne sadrže nikakve lične podatke, već služe za beleženje poseta. Više o kolačićima Google Analytics, njihovoj svrsi i trajanju, možete pronaći na njihovoj web strani Cookie statement. Ukoliko želite blokirati, to, takođe, možete uraditi na ovoj strani

* Kako upravljati kolačićima

Većina web pretraživača vam omogućava da izvršite podešavanje kolačića. Možete ih prihvatiti ili odbiti, uz pomoć funkcije ugrađene u pretraživač. Ukoliko obijete kolačiče, možete nastaviti korišćenje na našoj web strani, ali određeni sadržak neće biti u funkciji. U nastavku se nalaze uputstva, kako da isključite kolačiće na vašem pretraživaču: Mozilla FirefoxInternet Explorer, ChromeSafari.

Copyright © 2023 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava zadržana.