E-MAIL MARKETING

Želite učinkovito ubediti svoje klijente,
uz pomoć e-mail marketinga?

Sa prosečnim povraćajem uloženog od 400% e-mailing je jedno od najunosnijih tržišnih alata na internetu.
E-mailing je isplativo marketing rešenje, veoma efikasno u stvaranju novih veza i povećanju prodaje.

U današnjem online svetu, potrošači su povezani sa digitalnom tehnologijom 24 sata dnevno. S obzirom na veliku konkurenciju, e-mail marketing jedan od najboljih načina da ostanete konkurentni i da budete u kontaktu sa postojećim klijentima.


83% odraslih u Sloveniji koristi e-mail, a 65% je koristilo kupon ili popust u poslednjih sedam dana, poslat putem komercijalne e-pošte.


U Bitsetu ćemo vam pomoći da pripremite jednostavne i učinkovite kampanje koje će ispuniti vaša očekivanja i ciljeve.

Šta je GDPR i na koga se odnosi?

Opšta evropska uredba o zaštiti ličnih podataka GDPR
(General Data Protection Regulation) i Zakon o zaštiti ličnih
podataka, diktira sveobuhvatno ujedinjenje pravila o zaštiti ličnih
podataka u Evropskoj uniji. GDPR se odnosi na sve kompanije i organizacije,
koje upravljaju, čuvaju ili obrađuju lične podatke fizičkih lica.


Šta imaju zajedničko GDPR i e-mail marketing?

Verovatno ste pre 25. maja 2018 dobili saglasnost svih prijavljenih
na vašu elektronske novosti, koja nije u skladu sa novim zakonima GDPR.
Ako imate spiskove elektronskih adresa za koje posle 25. maja 2018. godine
niste dobili pristanak u skladu sa zahtevima GDPR,
u toku inspekcije se može izreći visoka kazna. Možete ga koristiti samo
one adrese e-pošte za koje možete dokazati da ste dobili
njihovu saglasnost u skladu sa GDPR. Uredba GDPR donosi strožija pravila
za dobijanje saglasnosti za obradu ličnih podataka, stoga se pobrinite
da proverite da li su i vaši obrasci za odobrenje u skladu sa Uredbom GDPR.

Započnimo projekat

Pomoći ćemo vam da ostvarite visoke prodajne rezultate.

Popunite formular i konsultant će vas kontaktirati kako biste dobili sve potrebne informacije.

Copyright © 2024 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava zadržana.