Ekološka odgovornost

ODGOVORNOST ZA OKOLIŠ

Tvrtka Bitset d.o.o. u skladu sa zakonom proširene odgovornosti proizvođača (extended producer responsibility), svoje obaveze, koje proizlaze iz europskih direktiva i slovenskog zakonodavstva u segmentu zaštite okoliša, obavlja prema zahtjevima za upravljanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom i otpadnim baterijama kompanije TRIGANA d.o.o. - www.trigana.si.

UPRAVLJANJE OTPADNIM UREĐAJIMA I APARATIMA

Simbol precrtane košare za otpad na proizvodu, njegovom pakiranju ili uputstvu za upotrebu znači da se uređaj mora reciklirati odvojeno od kućnog otpada. Vaša je odgovornost da proizvod odložite na određenim mjestima za prikupljanje otpada u vašim lokalnim komunalnim službama. Otpadne uređaje također možete zbrinuti tako da ih odnesete trgovcu ili distributeru bez obaveze ponovne kupovine. Na taj način ispunjavate svoje zakonske obveze i doprinosite očuvanju okoliša. 

Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje WEEE spriječit će negativan utjecaj zagađenja i zdravstvenih rizika koji mogu nastati zbog nepravilnog odlaganja otpada, a istovremeno omogućuje recikliranje sastavnih dijelova što smanjuje troškove energije i prirodnih resursa. 

ODLAGANJE OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

Simbol precrtane košare za otpad na proizvodu, njegovom pakiranju ili uputstvu za upotrebu znači da se uređaj mora reciklirati odvojeno od kućnog otpada. Vaša je odgovornost da proizvod odložite na određenim mjestima za prikupljanje otpada u vašim lokalnim komunalnim službama. Otpadne uređaje također možete zbrinuti tako da ih odnesete trgovcu ili distributeru bez obaveze ponovne kupovine. Na taj način ispunjavate svoje zakonske obveze i doprinosite očuvanju okoliša. 

Ukoliko se ispod prikazanog simbola nalazi kemijski simbol, znači da se u toj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) 

Ukoliko uređaj sadrži baterije ili akumulatore koji se ne mogu lako otkloniti, bez ugrožavanje sigurnosti korisnika, oni moraju biti isporučeni zajedno sa proizvodom sustav prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. 

DODATNE INFORMACIJE ZA KUPCE

Napravite korak prema zelenom, pregledom web stranice www.ozavescen.si i dobit ćete detaljnije informacije o odlaganju otpadnih uređaja, baterija, akumulatora i drugih otpadnih proizvoda. 

 

Copyright © 2020 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava pridržana.